Restaurování

  • povrchové čištění kamene
  • konzervace povrchu
  • doplnění pískovce
  • soklů
  • schodiště